ESCOLES

METODOLOGIA

Les activitats proposades pretenen:

  •  Fomentar el treball cooperatiu en els nens i nenes.
  • Donar continuïtat, o ser-ne el punt de partida, al treball per projectes desenvolupat a les escoles.
  • Possibilitar un treball transversal dels continguts curriculars.
  • Ser marcadament experimentals i vivencials, per això es desenvolupen en forma de tallers

Les activitats estan dissenyades pensant en les diferents àrees curriculars de l’etapa d’infantil i primària i adaptades segons l’edat dels nens i nenes.

 

 

 

 

 

 

 

En cada fitxa es destacarà el codi d’aquelles àrees que es treballen (no sempre apareixeran totes), amb aquesta identificació:

Educació infantil:

 

 

Educació Primària:

 

 

OBJECTIUS PEDAGÒGICS:

Les propostes didàctiques proposades tenen l’objectiu de:

  • Donar a conèixer la vida de pagès d’abans i com ha anat evolucionant en la història.
  • Recuperar i difondre coneixements relacionats amb el món rural.
  • Contextualitzar la importància de la feina de pagès.
  • Sensibilitzar de la cura de l’entorn natural.
  • Donar importància a la vida del Bosc (flora i fauna).