Fem remeis Tradicionals – Alcohol de lavanda per a fregues

Educació infantil:

 

 

Etapa Primària:

 

Amb un material complementari es treballen les propietats de la planta medicinal triada per fer el remei i es contextualitza en els seus usos en la vida rural d’abans i d’ara. Recuperant rondalles i poemes tradicionals donarem valor al llegat històric i a la cura del patrimoni cultural.